Θέσεις του κλάδου 2018-10-30T16:10:51+00:00

Δυνατότητα οδήγησης ελαφριάς μοτοσικλέτας και μοτοποδηλάτου με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Ο κλάδος δικύκλων του ΣΕΑΑ προωθεί συστηματικά τη θέσπιση στην Ελλάδα της δυνατότητας οδήγησης μοτοσικλέτας ως και 125 κ.ε. από έμπειρους οδηγούς αυτοκινήτου. Πιστεύουμε πως κάθε οδηγός αυτοκινήτου με εμπειρία μεγαλύτερη των επτά ετών μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια μοτοποδήλατο και μοτοσικλέτα ως και 125 κ.ε. χωρίς να υποβάλλεται σε περιττή εκπαίδευση και εξετάσεις.

Μάλιστα, η εμπειρία κρατών που εφαρμόζουν αυτή τη δυνατότητα έχει αναδείξει πως οι οδηγοί αυτοκινήτου βελτιώνουν συνολικά τις δεξιότητές τους όταν εξοικειώνονται με την οδήγηση δίκυκλου, γιατί αρχίζουν να αντιλαμβάνονται καλύτερα την κίνηση των δικύκλων στο οδικό δίκτυο.

Άρα η θέσπιση αυτής της δυνατότητας θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και παράλληλα θα κάνει το δίκυκλο ακόμη πιο προσιτό σε όσους δε διαθέτουν το χρόνο και τους πόρους να συμμετέχουν στις σχετικές εξετάσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις απαντήσεις μας σε μια σειρά συνηθισμένων απαντήσεων εδώ.

Διαμόρφωση του οδικού δικτύου για την καλύτερη συνύπαρξη των δικύκλων με τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου

Καθώς το δίκυκλο αποτελεί ένα αξιόπιστο μέσο αστικών μετακινήσεων στην Ελλάδα, ο κλάδος δικύκλων υποστηρίζει μέτρα που θα βελτιώσουν τη συνύπαρξη του με τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στόχος μας είναι να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθεί η συμφόρηση.

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε να δημιουργηθεί λωρίδα διήθησης στις λεωφόρους. Αυτή η λωρίδα σηματοδοτείται με διπλή διακοπτόμενη γραμμή και επιτρέπει στα δίκυκλα να κινούνται μεταξύ των οχημάτων όταν υπάρχει συμφόρηση. Η ύπαρξη της σήμανσης προειδοποιεί τους οδηγούς των υπόλοιπων οχημάτων για την κίνηση των δικύκλων και συνεπώς συμβάλει στην οδική ασφάλεια.

Επίσης, πιστεύουμε πως πρέπει να σηματοδοτηθούν ειδικοί χώροι για τα δίκυκλα μεταξύ του φωτεινού σηματοδότη και της διάβασης των πεζών. Τα δίκυκλα θα μπορούν σε αυτό το χώρο να περιμένουν να γίνει πράσινος ο σηματοδότης μπροστά από τα αυτοκίνητα. Συνεπώς, θα μπορούν να ξεκινούν με ασφάλεια πριν τα αυτοκίνητα και να αξιοποιούν τη μεγαλύτερη δυνατότητα επιτάχυνσης που διαθέτουν.

Τέλος, προωθούμε την αύξηση των ειδικών χώρων στάθμευσης για δίκυκλα, ώστε να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση στα αστικά κέντρα με δίκυκλο. Άλλωστε, πιστεύουμε πως με αυτό το μέτρο θα περιοριστούν και οι σημερινές καταστάσεις ανομίας.

Έκπτωση ΦΠΑ για τα επαγγελματικά μονοθέσια δίκυκλα

Τα ελαφρά δίκυκλα (L1 &L3) δεν εκπίπτουν του ΦΠΑ, ακόμα και όταν αγοράζονται για επαγγελματική χρήση, επειδή ο νόμος επιτρέπει τη σχετική έκπτωση μόνο σε φορτηγά και οχήματα που προορίζονται για μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

Συνεπώς, οι επαγγελματίες των ταχυμεταφορών δεν έχουν κανένα φορολογικό κίνητρο να αγοράζουν οι ίδιοι δίκυκλα για τους εργαζόμενους τους, ούτε να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και επισκευή τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, πολλοί ταχυμεταφορείς εργάζονται με τα προσωπικά τους δίκυκλα, τα οποία συχνά τυγχάνουν ελλιπούς συντήρησης.

Προτείνουμενα θεσπιστεί έκπτωση ΦΠΑ για όλα τα δίκυκλα, τα οποία διαθέτουν χώρο φόρτωσης, όπως σχάρα ή μικρό κιβώτιο, αντί για δεύτερη θέση. Με αυτόν τον τρόπο, σκοπεύει να τονώσει την αγορά καινούργιων και ειδικά σχεδιασμένων μονοθέσιων δικύκλων από επιχειρήσεις ταχυμεταφοράς και να συμβάλλει έτσι στην οδική ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο.

Προώθηση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών

Το δίκυκλο είναι ένα μέσο αυτοκίνησης με συγκριτικά μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν έχουν θεσπιστεί μέτρα που να προωθούν ικανοποιητικάτις νέες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες. Προτείνουμε:

  • Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας για μικρά δίκυκλα τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ακολουθώντας τη λογική απαλλαγής για τα αντίστοιχα αυτοκίνητα
  • Θέσπιση ολοκληρωμένης πολιτικής ανακύκλωσης που θα συμπεριλαμβάνει οικονομικά κίνητρα και θα θεσπίζει επίσημες διαδικασίες ανακύκλωσης
  • Απλοποίηση της διαδικασίας άρσης ακινησίας δικύκλων, έτσι ώστε να είναι συμφέρουσα η μεταβίβασή τους ακόμα και μετά την παράδοση των πινακίδων, ώστε τα οχήματα να αξιοποιούνται.
  • Επέκταση του συντελεστή 2% στα δίκυκλα ως και 400 κ.ε. για να γίνει πιο προσιτή η αγορά μικρών δικύκλων.

Βελτίωση της διαδικασίας έγκρισης τύπου δικύκλων

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κάνει ενδελεχή έλεγχο στον τεχνικό φάκελο όλων των μοντέλων οχημάτων που λαμβάνουν έγκριση για κυκλοφορία στην Ελλάδα. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει πως μόνο ασφαλή οχήματα κινούνται στο οδικό δίκτυο.

Ωστόσο, συχνά η διαδικασία που ακολουθείται είναι χρονοβόρα με αποτέλεσμα να καθυστερούν νέα μοντέλα να εισαχθούν στην ελληνική αγορά. Για αυτό και υποστηρίζουμε την απλοποίηση της διαδικασίας, ακολουθώντας επιτυχημένες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.