Ποιοι είμαστε 2018-10-30T16:06:14+00:00

Ιστορικό

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) ιδρύθηκε ήδη από το 1934, όταν σε ολόκληρη την Ελλάδα κυκλοφορούσαν μόλις 33.060 οχήματα.

Για πολλές δεκαετίες δραστηριοποιούταν ομάδα εργασίας δικύκλων στο ΣΕΑΑ, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των εταιριών του κλάδου. Η ομάδα εργασίας εκπροσωπούσε με επιτυχία τον κλάδο προς την ελληνική πολιτεία και πέτυχε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την εισαγωγή και κυκλοφορία των δικύκλων στη χώρα.

Τον Απρίλιο του 2017 θεσπίστηκε επίσημα κλάδος δικύκλων στο εσωτερικό του ΣΕΑΑ με δικά του όργανα λήψης αποφάσεων, διοικητική στελέχωση και προϋπολογισμό. Στόχος του είναι να αποτελέσει σταθερό συνομιλητή της ελληνικής πολιτείας σε όλα τα θέματα που επηρεάζουν το δικυκλισμό και κυρίως να προωθήσει την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη του κλάδου.

Αποστολή

Σκοπός του κλάδου είναι η ισόρροπη, συνεπής και μακροπρόθεσμη διεύρυνση της αγοράς όλων των τύπων δικύκλων καθώς και των τετράτροχων μοτοσικλετών, προς όφελος των μελών, των αναβατών και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

Με αυτό το στόχο, ο κλάδος αναλαμβάνει δράσεις για την βελτίωση των συνθηκών οδήγησης μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των ικανοτήτων των αναβατών, της ποιότητας του κυκλοφορούντος στόλου δικύκλων, της συνύπαρξης με τα άλλα οχήματα και του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια της πολιτείας για την παραγωγική και υγιή λειτουργία της αγοράς δικύκλων.

Οργανωτική δομή

Ο κλάδος δικύκλων είναι αναπόσπαστο τμήμα του ΣΕΑΑ, αλλά διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτονομία.

Οι αποφάσεις του κλάδου λαμβάνονται από την ολομέλεια και εκτελούνται από τη διοικούσα επιτροπή.

Η διοικούσα επιτροπή είναι τετραμελής και αναλαμβάνει την πραγμάτωση όλων των στόχων που θέτει η ολομέλεια. Σε αυτό το πλαίσιο χαράσσει τις κατάλληλες δράσεις και εκπροσωπεί τον κλάδο προς τους τρίτους.

Το έργο της υποστηρίζεται από ευέλικτες ομάδες εργασίας, οι οποίες απαρτίζονται από εξειδικευμένα στελέχη των μελών του κλάδου και εργάζονται πάνω σε ζητήματα της εξειδίκευσής τους. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες εργασίας τεχνικών θεμάτων, εκθέσεων και αγωνιστικών θεμάτων.

Η συνέλευση των μελών του κλάδου αποτελεί το πιο σημαντικό όργανο καθώς ορίζει τους στόχους του κλάδου ανά έτος και τη στρατηγική του κατεύθυνση. Σε αυτή συμμετέχουν όλα τα μέλη του κλάδου. Η συνέλευση λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, ενώ συγκροτείται και με αίτημα ικανού αριθμού των μελών.

Η οικονομική αυτονομία του κλάδου διασφαλίζεται από τις συνδρομές των μελών του και την εκπόνηση αυτοτελούς προϋπολογισμού.